Kérdése van? Hívjon minket!

Értékesítés: +36703061261

Kivitelezés: +36203437746

E-mail: napvitorladiszkont@gmail.com

Szárazbeton
Szárazbeton
Nettó ár: 2 173 Ft | Bruttó ár: 2 760 Ft |
Mee.: db | Áfa: 587 Ft

Szárazbeton

Használata
A betonozási munkát a szokásos módon végezni. A Baumit Szárazbetont, mint
zsákos árut kézzel, szabadesésű, folyamatos vagy kényszerkeverővel
összekeverni. Mint ömlesztett árut a Baumit Szárazbetont rögzített,
automatikus folyamatos keverővel ill. egy Baumit adagolóval, ami közvetlenül
a silóból adagolja, egy esztrichpumpában (pl. Esztrichboy) elkeverve. A friss
betont a keverés után olyan gyorsan, amennyire lehetséges, dolgozzuk be. A
keveréstől a beépítésig úgy szállítsuk, hogy a keverék ne osztályozódjon szét
(talicskaállás, emelőkanna, tölcsér, cső, stb.). Az anyag egy méter felettről
történő esését kerüljük el. A bedolgozott beton legyen megfelelő sűrűségre
tömörítve és elsimítva. A vízadagolás mennyisége adja a kívánt felhasználási
konzisztenciát. A silóáruhoz kb. 70 – 100 l víz/tonna, 1 zsákhoz kb. 2,8 – 4 l víz szükséges.
Csak tiszta, vezetékes víz használható
Raktáron :  2 db
Nettó ár: 2 173 Ft | Bruttó ár: 2 760 Ft |
Mee.: db | Áfa: 587 Ft
Egységár: Nettó ár: 87 Ft | Bruttó ár: 110 Ft |
Mee.: kg | Áfa: 23 Ft
Adatok
Polchely:
Győr 2, Külső raktár
Méret, átmérő:
25 kg
Műbizonylat, minőségi tanusítvány:
identifier_exists:
no
Csomag tartalma:
25 kg szárazbeton
Cikkszám:
beton
Tömeg:
25 kg/db
Veszélyességi besorolások
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P261Kerülje a por belélegzését.
 • P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P501 Az edény tartalmát / a tartály
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!