Megrendelés előtt kérjük minden esetben ellenőrizze le az aktuális raktárkészletet.

Az információkat minden egyes terméknél a a kosárba gomb alatt található kis táblázatban.

Szerelvények jelenleg leltározás alatt vannak, így készlet mennyiségük eltérő lehet. Természetesen megrendelést jelenleg is vesszünk fel a szerelvényekre. 

  

Utolsó frissítés *

2020.09.09. 19.04

v 20200703

* Aktuális raktárkészlet frissítés

Aktuális ÁSZF verzió: Napvitorladiszkont

Kivitelezés

Cégünk vállalja a megvásárolt termékek kivitelezését is! 

Ezzel kapcsolatban legyen szíves írni a következő e-mail címre:

napvitorladiszkont@gmail.com

www.napvitorladiszkont.hu

 

Elérhetőségek

Dr Marketing KFT
Bőhm Ferenc 

+36 70 306 1261

napvitorladiszkont@gmail.com
unas@napvitorladiszkont.hu

www.napvitroladiszkont.hu

Chat szolgáltatás: Weboldalunk jobb alsó sarkában érhető el. 

Írj nekünk egy űrlap segítségével 5 mp alatt! 

 

Kedvezmény

Kedvezményeink sávos rendszerben érhetőek el

0 - 15 db  nincs kedvezmény
15 - 22 db  nagyker 1 csoport
22 db - től nagyker 2 csoport

Kedvezmény sávokat webáruházunk automatikusan állítja be. 

Nagyker árlistáinkat ide kattintva tölthetik le!

További információ ezzel kapcsolatban az ÁSZF-ben olvasható.

Házhozszállítás

Szállítási napok:

HÉTFŐ és CSÜTÖRTÖK

Szállítási módokról és szállítási árakról további információt vagy a megrendelés során talál, vagy ide kattintva!

A szállítási mód nem változtat a szállítási napokon! 

megnövekedett forgalmunk miatt a folyamat
3 - 4 munkanapot is igénybe vehet! 


A megrendelések kiszállítása csak hétköznapokon történik, ezért a pénteken leadott megrendeléseket, legelőször kedden kaphatja meg.

TOP termékek
Szűrés
m2
Magasság vonal
Min hely igény
Fórum
Nincsenek témák!
Látogató számláló
0
0
6
8
3
0
2

ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat

#1 Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát

és azt, hogy a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet legkésőbb a szállítás napján kell kiegyenlítenie!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Írjon nekünk üzenetet egyszerűen 5 mp alatt ide kattintva

 

#2 Fogalmak
 1. Felek: Eladó és Vevő együttesen
 2. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 3. Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 4. Honlap: http://napvitorlashop.hu, http://nemzetinapvitorla.hu és a https://www.napvitorlashop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
 5. Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 6. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 7. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 8. Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 
 9. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 10. Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 11. Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 
  1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
 12. Rövidítések: Napvitorladiszkont webáruház - NDKW, DKW
#3 Vonatkozó jogszabályok

#3.1 A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

#3.2 Kell-e építési engedély a napvitorlához? 

Nem kell, mert a napvitorla telepítése tartó-oszlopokra, illetve már meg lévő építményekre, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. sorának hatálya alá tartozik, melynek értelmében a tevékenység építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység

#4 Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

#4.1 Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

#5 A szerződés nyelve, a szerződés formája

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

A Napvitorladiszkont Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az NDKW azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Az eladó, tehát a webshop tulajdonosa kizárólag a következő írásos dokumentumokat iktatja a vásárlástól számított 5 éven keresztül: 

 • megrendelések, és azok visszaigazolásai
 • visszaigazolási, és vagy módosító e-mailek
 • panasz bejelentések
 • elállási nyilatkozatok, csere dokumentációk
 • tervek, közműtérképek
 • felmérések
 • nyilatkozatok
 • számlák
 • hivatalos megrendelés visszaigazolások
#6 Árak

#6.1 ÁFA tartalom

#6.1.1 Magyarországi értékesítés

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk a napi árfolyamnak megfelően.

#6.1.2 Külföldi értékesítés

Amennyiben Ön Európai tagországból vásárol és rendelkezik közösségi adószámmal a webshop automatikusan a nettó, tehát 0% áfával fogja a megrendelt csomag ellenértékét kiszámolni a megrendelés során.

Amennyiben Ön harmadik tagországból vásárol a webshop automatikusan a bruttó, tehát 27% áfával fogja a megrendelt csomag ellenértékét kiszámolni a megrendelés során.

 

#6.2 Fordított áfa (FAD)

#6.2.1 Ötvözött fémipari termékek fordított áfája

Magyarországon 2015. január 1-től új törvény lépett érvénybe Fordított ÁFÁ-val kapcsolatban. Az acéltermékek, közismertebben vasanyagok többségére bevezetésre került a „fordított" adózás alkalmazása.
Mit jelent ez pontosan rám nézve, mint Vásárló?

 • Ha ön Magánszemély: az adózás illetve számlázás változatlan, továbbra is 27 %-os áfa megfizetése mellett vásárolhat.
 • Ha ön vállakozás, vagy egyéni vállakozó: az adózás illetve számlázás változatlan, továbbra is 27 %-os áfa megfizetése mellett vásárolhat.

 

#6.3 Termék változatok árai 

Vásárlás során Ön a termékek gyűjtő oldalán, tehát az alketógiáknál a termék alap árát fogják látni. Vállakozásunk által értékesített termékeknek legtöbbször van többi termék változata, melyeknek változatonként más ára van. A változat kiválasztásánál a rendszer automatikusan számolja a többlet költséget, mely a változat új ára lesz. Illetve a változat mögött zárójelben látható + érték a termékváltozat többlet költsége.

(Például: Drótkötél (6*19) 1770N/mm2 (3 mm) alapára br. 350 Ft, 

Drótkötél (6*19) 1770N/mm2 (4 mm + 40 Ft), tehát a termékváltozat új alapára br. 390 Ft lesz.)

 

#6.4 Árgarancia

#6.4.1 Mit biztosít az árgarancia?

A jó árak mellé garantáljuk, hogy ha a termék megrendelése és számla kiállítása között fogyasztói áremelkedés történik, akkor a Napvitorlashop csapata az ebből származó többletköltséget nem hárítja Rád! Átutalással, vagy előreutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék számlázása közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 

#6.4.2 Ki veheti igénybe az árgarancia szolgáltatásunkat?

Szolgáltatásunkat minden vásárlónk igénybe veheti.

 

#6.4.3 Mit kell tenni, hogy vásárlóként az árgarancia szolgáltatást érvényesíteni tudjam?

Nincsen további teendőd, mert a megrendeléskor automatikusan biztosítjuk számodra a szolgáltatást.

 

#6.5 Előleg

Vállakozó, a webshop üzemeltetője fenn tartja annak lehetőségét, hogy a következő esetekben 50%, vagy 100% előleget kérjen be: 

 • egyedi gyártású termék megrendelése
 • nettó 100 000 Ft-t meghaladó megrendelés
 • túlméretes áru megrendelése esetén (oszlopok...) 
 • árnyékolástechnikai termékek esetén (szúnyoghálók, redönyök, rolók...)
 • egyes viszonteladó partnereinknél

 

#6.6 Számlázás

#6.6.1 Végszámla

Webshopunk státusz változások alapján automatikusan számlázza le a megvásárolt tételeket, melyet elektronikus formában küld el a rendszer az Ön regisztráláskor, vagy a termék megrendelésekor megadott e-mail címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Webshop üzemeltetője (továbbiakban: "Szolgáltató") elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számlát állítson ki. A vállakozónak, tehát a webshop üzemeltetőjének 14 naptári napja áll rendelkezésre arra, hogy a a végszámlát, vagy az előlegszámlát kiállítsa. 

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus vagy papír alapú, de elektronikus úton elküldött számlát befogadja, Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti (napvitorladiszkont@szamlazz.hu e-mail címről, egy darab Számlaértesítő tárgyú e-mail érkezik az Ön postaládájába). Az Ügyfél Személyes Számlázz.hu oldalán az elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számlát a Számlázz.hu látja el időbélyegzővel és digitális aláírással a Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által kiállított elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton, vagy papír alapon kell megőrizni. Az eredeti elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített Számlát kap a rendeléséről.

Az így kiállított elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott telephelyen kapnak nyomtatott számlát az eladótól és regisztráláskor megadott címre kapnak papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számlát is. (A csomagpontos szállítás nem tartozik a személyes átvételek közé)

(A kiállított számlát postai úton nem áll módunkban elküldeni!) 

A kiállított számla pótlását a webshopban tudja a megrendelni, a státusz értesítésékben kiküldött számla sorszámra hivatkozva. 

 

#6.6.2 Előlegszámla, részszámla

Webshopunk a #6.5 pontban meghatározottak alapján előlegszámlát, vagy részszámlát állíthat ki, melyet a beérkezést követően automatikusan számlázzunk le a regisztrációkor megadott adatok alapján. 

 

#6.6.3 Díjbekérő

Vállalkozásunk előreutalás, vagy átutalásos fizetési mód esetén díjbekérőt állít ki, mely alapján a megrendelt csomag végösszegét el lehet utalni. Webshop üzemeltetője a folyamatok gyorsítása érdekében kérheti, hogy az előreutalás a megrendelés visszaigazolás alapján történjen a megadott alapok alapján. 

 

#6.7 Visszatartási jog 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Részletfizetés esetén a termék egészen a termék teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi. Amennyiben a megrendelés nem kerül kiegyenlítésre úgy az Eladó indoklás nélkül elállhat a megrendelés teljesítésétől. 

#6.8 Túlfizetés

Abban az esetben ha a vásárló több pénzt utal, mint amennyi a tényleges tartozása, akkor túlfizetés keletkezik. Melyet adott esetben vagy azonnal a vásárló pontgyűjtő számlájára írunk jóvá, vagy kupon formájában beválthat a következő vásárlásnál. 

 

#6.9 Kuponok, kedvezmények

Az Ügyfél tudomására szolgál, hogy a Szolgáltató által a Weboldalon szerepeltetett bruttó vételárból vagy a bruttó vételárból és a bruttó szállítási díjból kedvezmény érhető el a Szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott online kuponok érvényesítésével. Azt, hogy az online kupon nyújtotta kedvezmény a bruttó vételárból vagy a bruttó vételárból és a bruttó szállítási díjból vehető-e igénybe, továbbá az online kupon érvényesítésével elérhető kedvezmény mértékét vagy összegét, a kupon beváltásának időszakát, illetve határidejét valamint a beváltás és a kedvezmény igénybevételének egyéb feltételeit az adott kupon tartalmazza. Amennyiben az online kupon tartalmából kifejezetten más nem következik, a kupon egy alkalommal használható fel a Napvitorladiszkont Webáruházában történő vásárlás során azzal, hogy a kupon érvényesítésével elérhető kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az online kuponok rendelkezésre bocsátására elsődlegesen a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján, így a Szolgáltató által meghirdetett promóciók keretében, a promóció szerinti feltételek Ügyfél általi teljesítése esetén kerülhet sor; ilyen esetekben az online kuponnal elérhető kedvezmények összegét, illetve mértékét, a kupon beváltásának feltételeit is jogosult a Szolgáltató egyoldalúan meghatározni.

A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott online kupon, illetve az azzal elérhető kedvezmény érvényesítésére kizárólag a megrendelés leadása előtt van mód az adott kuponra irányadó beváltási feltételek betartásával a jelen bekezdésben foglaltak szerint. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kuponnal elérhető kedvezmény utólagos érvényesítésére, így a már megrendelt termékek és szolgáltatások árából történő utólagos levonására nincs lehetőség.

A kupon beváltása és így a kedvezmény érvényesítése a megrendelés során, az „A bevásárlókosárhoz” gomb megnyomását követően betöltődő oldalon történhet, a kuponhoz tartozó kódnak a „kupon kódom” mezőbe történő beírásával és ezt követően a „kupon kódom” mező mellett található „Beváltás” gombra kattintással. A sikeres beváltást követően a fizetendő összeg a kuponnal elérhető kedvezmény összegével, illetve mértékével módosul (csökken), a megrendelés folytatása során a rendszer már a kedvezménnyel csökkentett összegű díjakat / fizetési kötelezettséget tünteti fel

#6.9.1 Pontgyűjtő számla

A vásárló vásárlásai során egy pontgyűjtő számlára pontokat gyűjthet. Beállítható minden termékhez, hogy annak megvásárlásakor hány pontot kapjon a vevő, amit későbbi vásárlásaikor felhasználhat. Ugyancsak ezen funkció használatával lehetséges a vásárlók jutalmazása regisztráció esetén, így irányítva látogatókat inkább a regisztrált vásárlási metódus felé.

 

#6.9.2 Kupon beváltásának módja

A kupon beváltása és így a kedvezmény érvényesítése a megrendelés során, az „A bevásárlókosárhoz” gomb megnyomását követően betöltődő oldalon történhet, a kuponhoz tartozó kódnak a „kupon kódom” mezőbe történő beírásával és ezt követően a „kupon kódom” mező mellett található „Beváltás” gombra kattintással. A sikeres beváltást követően a fizetendő összeg a kuponnal elérhető kedvezmény összegével, illetve mértékével módosul (csökken), a megrendelés folytatása során a rendszer már a kedvezménnyel csökkentett összegű díjakat / fizetési kötelezettséget tünteti fel.

 

#6.9.3 Kedvezmények

Webáruházunkban időszakos jelleggel tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

Törzsvásárlói programunk már a Napvitorladiszkont webáruházban is igénybe vehető a kivitelezéseken túlmenően.

Egyes kedvezmények igénybe vételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

 • Akciós árú termékek esetében további (egyedi/törzs) kedvezmény nem érvényesíthető;
 • Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók;
 • Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

#6.9.4 Kedvezmények viszonteladó partnereinknek

Egyes viszonteladó, vagy nagyker partnereinknek egyedi sávos kedvezmény rendszert biztosítunk, melyet az alábbi táblázatban rögzítünk. 

 • 0 - 15 db > nincs kedvezmény (kisker sáv)
 • 15 - 22 db > nagyker 1 sáv 
 • 22 db - től > nagyker 2 sáv

Abban az esetben, ha egy partnerünk huzamosabb idő (3-5 vásárlás) után is csak pár darabot rendel, tehát a napvitorlák száma nem éri el a 15/22 db-t akkor a webáruház automatikusan felfüggeszti a kedvezményt a következő 15/22 db feletti megrendelésig. Az első megrendeléskor a rendszer nem számol automatikusan, csak az első tényleges megrendelés után teszi a megfelelő csoportba a Megrendelőt. Tehát a kedvezményes árakat a második megrendeléskor fogja látni. 

#6.10 Fizetéssel és szállítással kapcsolatos kezelési költségek 

Vállalkozásunk bizonyos esetekben kezelési költségeket számol fel. Ilyen merülhet fel Magyarország területén a bankkártyás fizetési módnál (+ 500 Ft), illetve külföldön (zone 1)  az utánvét kezelési költségénél (+  1 426 Ft). 

#6.11 Egyedi termékek árai

Webáruházunkban árulunk egyedi készítésű termékeket is. Ezeknek az árát a termék megrendelése után státusz értesítő, vagy árajánlat formájában, de mindenképpen e-mailben küldjük vissza a megrendelőnek. Az egyedileg készített terméket kizárólag előleg megfizetése után rendeljük meg. (Előlegről bővebben a #6.6.2, #6.6.3 pontban olvashat)

Az egyedileg készített termékekre nem vonatkozik a 14 napos elállás, illetve cserélni sem lehet őket. Egyedi terméket kizárólag egy a Megrendelő által készített tervvel, rajzzal, skiccel, vagy megrendelő lappal együtt tudjuk befogadni. Ezek feltöltésérea vásárlás során megrendelésnél külön lehetőséget biztosítunk. 

 

 

 

#7 Sérült, hibás termékek

#7.1 A NDKW üzemeltető NDKW az úgynevezett „Sérült” termékkategória alatt használt termékeket kínál megvételre. A használt termék fogalma alatt az NDKW többek között a csomagolássérült, esztétikai sérült, beüzemelt, kipróbált, anyaghibás, kis sérült, lyukas, elállás keretében visszaküldött stb. termékeket érti.

#7.2 NDKW felhívja a Vásárló szíves figyelmét arra, hogy az sérült termék adatlapján a termékről készült részletes fotódokumentáció és a termék sérült besorolását alátámasztó részletes leírás közzététele útján ad a termék állapotáról tájékoztatást. NDKW törekszik arra, hogy az Sérült termék vonatkozásában a lehető legteljesebb tájékoztatást adja, azonban a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat elírás, esetleg hiányos tájékoztatás.

#7.3 NDKW nyomatékosan felhívja a Vásárlók szíves figyelmét arra, hogy az sérült termékkategóriába tartozó termékek jellegüknél fogva rendkívül korlátozott mennyiségben (jellemzően 1 darab) állnak rendelkezésre. A termék adatlapján feltüntetett darabszámon felül az Sérült termék nem elérhető, arra megrendelés, vételi ajánlat érvényesen nem tehető.

#7.4 NDKW az sérült termékeket az alábbi alkategóriákba sorolja be attól függően, hogy a termék, és/vagy annak csomagolása milyen műszaki, esztétikai stb. állapotban van. NDKW fenntartja a jogot, hogy az alkategóriákat egyoldalú döntése alapján bármikor módosítsa, kiegészítse vagy meglévő alkategóriákat másikkal vonjon össze, illetve szüntessen meg.

#7.5 Sérült termékkategóriába tartozó termékekre vonatkozó jótállás / kellékszavatosság

Az adott sérült termék termékoldalán a Vásárló tájékoztatást kap arról, hogy az általános szabályokhoz képest milyen speciális jótállási / kellékszavatossági jogok illetik meg. 

Egyes forgalmazók gyakorta hivatkoznak arra, hogy az akciós vagy leértékelt árura nem jár szavatosság, illetőleg garancia. A vonatkozó jogi előírások alapján az ilyen termékekre is ugyanúgy irányadóak a szavatosság, illetőleg kötelező jótállás már ismertetett szabályai.  

Például abban az esetben, ha az üzletben felhívták a fogyasztó figyelmét arra, hogy a megvásárolt cipő azért akciós, mert valamilyen apró szépséghibája van (varráshiba), akkor ezen hiba miatt valóban nincsen lehetőség kicseréltetni, kijavíttatni azt, azonban a termék más - nem ismert - hibája esetében érvényesíthetőek a szavatossági jogok. 

 

Kategória 

Sérülés 

Sérülés leírása

Jótállás

- 20 % Kisebb esztétikai hiba, anyag árnyékolási képességét és a mükődését nem befolyásolja kb 5 - 6 cm szálhiba, vagy elszínezödőtt anyag nincs csere, és elállás csak kötelező szavatosság
- 30 % Nagyobb esztétikai hiba, anyag árnyékolási képességét és a mükődését nem befolyásolja Hullámos anyag, nagyobb felületű szálhiba, vagy pöttyös anyag nincs csere, és elállás csak kötelező szavatosság
- 50 % Lyukas anyag, mely befolyásolja az anyag árnyékolási képességét és a mükődését is.  Kilyukadt, szakadt, esetleg egyéb módon sérült anyag nincs csere, és elállás csak kötelező szavatosság
#8 Szállítási információk és csomagolás

#8.1 Szállítás

#8.1.1 A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, kivéve a jelen ÁSZF-ben megjelölt nagyméretű csomagokat. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő vagy a nagyméretű csomagot tartalmazó kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról ide kattintva tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes, kivéve a jelen ÁSZF-ben megjelölt nagyméretű csomagokat. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű csomagok kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető!

#8.1.2. Jelen ÁSZF tekintetében nagyméretű csomagnak minősül többek között minden oszlop, instant rendszerek, szúnyogháló, redőny valamint minden olyan megrendelés, amelyben az adott termék súlya meghaladja vagy a termék mérete bármely irányban nagyobb, mint a szállítás oldalon megjelölt mértékek. Az adott termékek vonatkozásában a termék adatlapján a Specifikációk rész alatt megtalálható az érintett termék súlya vagy mérete.

#8.1.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldal információk menüpont szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a megrendelt árut, kivéve abban az esetben, ha a Vásárló speciálisan elkészítendő egyedi terméket rendel, vagy nehezen, különleges beszerzést igénylő terméket rendelt meg. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

#8.1.4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyein. Szolgáltató aktuális szaküzleteinek és egyben telephelyeinek listája ide kattintva érhető el.

#8.1.5. Amennyiben az Ön által leadott megrendelést szét kell szednünk (pl. egyik megrendelt termék későbbi kiszállítása miatt), minden esetben dupla, azaz 2x vagy több kiszállítási díjat számítunk fel! 

Webshopunk által biztosított szállítási módokat ide kattintva éri el (https://www.napvitorlashop.hu/szallitas)

#8.2 Csomagolás

A napvitorlák csomagolása minden esetben papír dobozba történik. Több napvitorla rendelése esetén a napvitorlákat összecsomagoljuk, illetve esetenként egy nagyobb dobozba csomagoljuk össze (gyűjtődobozként, külön jelölve). 

 

#8.3 Túlméretes szállítmányok

A megrendelt oszlopokat, illetve Instant Napvitorlaredszereket™, szúnyoghálókat, redőnyöket kizárólag depó és depó közti szállítással tudjuk vállalni, így az Önhöz legközelebb lévő depóból 5 naptári napon belül el kell szállítania. 

A túlméretes szállítmány szállítása csak Magyarország közigazgatási határain belül történhet és bruttó 12 000 Ft a szállítás költsége.

(Depók térképét az oszlopok kategória alatt, vagy ide kattintva találja meg.)

1D Balatonkeresztúri depó 8648 Balatonkeresztúr, Kossuth út vége, külterület  12D Szegedi depó 6728 Szeged, Kereskedőköz 4
2D Budapesti depó 1239 Budapest, Európa út 12 13D Székesfehérvári depó 8000 Székesfehérvár, Újváraljasor sor 18
3D Debreceni depó 4002 Debrecen, Biczó István kert 80 14D Szekszárdi depó 7100 Szekszárd, Sport utca 9
4D Dunakeszi depó 2120 Dunakeszi, Pallag út 29.  15D Szolnoki depó 5000 Szolnok, Panel utca 9
5D Egri depó 3300 Eger, Kisasszony utca 8. 16D Szombathelyi depó 9700 Szombathely, Mérleg utca 4
6D Gyomaendrődi depó 5500 Gyomaendrőd, VI kerület 17D Tatabányai depó 2800 Tatabánya, Fürdő utca 55
7D Győri depó 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 12 18D Veszprémi depó 8441 Márkó, Iparos utca 6 - 8
8D Kecskeméti depó 6000 Kecskemét, Matkói út 16. 19D Zalaegerszegi depó 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi utca 83
9D Miskolci depó 3527 Miskolc, Fonoda utca 26 20D Csornai depó 9300 Csorna, 
10D Nyíregyházi depó 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 10 21D Hatvani depó 3000 Hatvan, 
11D Pécsi depó 7630 Pécs, Mohácsi út 56

 

Személyes átvételre az alábbi helyszínen van lehetőség előre megbeszélt időpontban (helyszínen nem lehetséges bankkártyával fizetni): 

 • HU9025 Győr, Harmat utca 5. (Bőhm Ferenc - +36 70 306 1261)

 

#8.3.1 100 kg feletti túlméretes szállítmány

100 kg feletti túlméretes szállítmányokat egy a Szolgáltató által megbízott szállítmáníozó cég végzi el. A díjszabás a megrendelt súly alapján történik, így minden esetben egyedileg határozzuk meg, melyre szállítás előtt árjánlatot teszünk a Vásárló felé. Amennyiben a Vásárló nem fogja el a szállítmányozási cég által biztosított szállítást lehetőséget biztosítunk a telephelyeinken történő személyes átvételre is. 

 

#8.4 Csomagpontos, vagy automatás szállítások

A GLS CsomagPontok csomagfeladó és átvevő helyek. Különböző üzletekben működnek (bolt a boltban rendszerben), ahol gyorsan intézheti a csomaggal kapcsolatos ügyeit. Magyarországon több mint 800 GLS CsomagPont van, ahol csomagokat tud feladni. A leggyakoribb nyitva tartási idő hétköznapokon 10.00 és 18.00 óra között, de számos üzlet ennél hosszabb nyitva tartási időben várja a vásárlókat. A GLS Automata újabb kényelmi megoldás csomagátvétel esetén. Frekventált, könnyen megközelíthető helyeken találhatóak, mint például nagy bevásárlóközpontokban, vagy fő buszpályaudvarokon. A Címzettek újabb kézbesítési opcióként választhatják a GLS Automatát. A csomagok 5 munkanapon keresztül érhetőek el a nap 24 órájában. Magyarországon tizenegy GLS Automata található.

GLS CsomagPont / GLS Automata kereső

#8.5 Termék rendelkezésre állása

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”- ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a NDKW fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a NDKW vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a NDKW-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

 

#8.6 Csomagkövetési linkek

#9 Külföldi értékesítés

Eladó megkülönbözteti a webáruház használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. 

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg és minden esetben előreutalással 100%-ban illetve egyes tagállamokban biztosítjuk az utánvétes fizetés lehetőségét is.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára, amennyiben a Vásárló utánvételes fizetési módot választotta úgy elég a szállítás napján megfizetni a szállítás és a termék díját.

#10 Honlap, webáruház megfelelő használata

A honlap online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A termékek kategóriákba és alkategóriákba vannak rendezve. A honlapon a Felhasználó menüpontok és kategóriák segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A honlap bal oldalsávjában látható frissítési dátum, mely adott esetben jelzi azt, hogy a raktárkészlet mennyire friss. 

A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategóriákat Felhasználó a honlap vízszintes menüsorában találja meg. A kategóriák közötti keresést a menüsor két szélén lévő duplanyíl segíti. Az Akciós termékek kategóriában – amely a honlap jobb felső sarkában található - az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél – a termékre kattintva a leírásban - külön- külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az Újdonságok menüpontban - a honlap jobb felső sarkában - találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. A kategória nevére kattintva további alkategóriák találhatók, az alkategóriára kattintva az itt szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni, valamint lehetőség van termékek listaszerű megjelenési sorrendjének több funkciós módosítására is a termékek alatt. A listás nézetben a vásárló tájékozódhat a termék áráról, az esetleges akcióról, az akció mértékéről, és arról, ha az adott termék újdonságnak számít. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő terméktalálatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

#10.1 Kategória

A kategória nevére kattintva  további alkategóriákat találunk, melyre rákattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról és a raktáron található darabszámokról.  

#10.2 Raktárkészlet

A webhsopon bal oldalon található oldalsávban mindig fel van tünteve, hogy mikor volt a legfrissebb készlet információ feltöltve. Az Ön által választott termék aktuális elérhető raktárkészletét a termék részletek oldalán az adatok fülön találhatja meg. Továbbá a termék változatokban az összes, az adott termékből választható, vagy rendelhető típus látható csak. 

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. A NDKW megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a NDKW adatbázisa frissítve lett. NDKW csapata mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

#10.3 Keresés
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

#10.4 Kosár
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Illetve a kosár gomb felett megtalálható a választható paraméterek is, illetve megadhatóak egyedi, speciális adatok is.  A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Lehetősége van a kosár tartalmát elmenteni, illetve lehetősége van a kosár tartalmát kinyomtatni árajánlat formájában
.

#10.5 Árajánlat a kosár tartalma alapján 

A Vásárlónak lehetősége az összeválogatott kosarát árajánlat formájában kinyomtatni. Lehetősége van regisztrációval és regisztráció nélkül is használni ezt a modult, amennyiben Ön regisztrált úgy a regisztrációkor megadott adatai rákerülnek a kinyomtatott árajánlatra. Az "árajánlat nyomtatása" gombot a kosár oldalon fogja megtalálni. Vállalkozásunk által kiadott árajánlat a következő 7 naptári napban érvényes. 

#10.6 Kosár elmentése 

Lehetősége  van a kosár elmentésére is így lehetőség nyílik a vásárlás egy későbbi időpontban való befejezésére. Illetve a rendszer automatikusan elmenti a félbe-, vagy elhagyott kosarak is. Melyet a webáruházunkba történő visszatérés esetén egyszerűen a kosár oldalon visszatud állítani. 

 

#10.7 Regisztrálás
A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra és végül a vásárlásra. A regisztrációs vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A Felhasználónak, amennyiben a Felhasználó magánszemély meg kell adnia a személyigazolvány számát. Erre azért van szükség, hogy későbbiekben a csomag kézbesítése során a futár ez alapján egy biztonsági ellenőrzést végezhessen el. 

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. 

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. A szolgáltató 24 óra letelte után nem köteles a hibás, vagy rosszul megadott adatokon, illetve a hibásan megrendelten termékeken változtatni.  Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

#10.7.1 Miért ELŐNYÖS A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI FIÓK?

 • Minden vásárlásod egy helyen elérheted.
 • Rendelésed követhetővé válik, ráadásul e-mail és SMS értesítéseket is kapsz az aktuális állapotról.
 • Rendeléseid számos módon módosíthatod, ha úgy alakul, hogy változtatnod kell.
 • Kedvezményed, kuponjaid, pontgyűjtő számláid külön menüpontban érhetők el.
 • Garanciális, vagy elállási, csere ügyintézésed online követhetővé válik.
 • Elérheted az általunk biztosított szerelési és használati útmutatókat. 
 • Regisztráció esetén korlátozott ideig 5 pontot írunk jóvá a pontgyűjtőszámládon. (5 pont = 5 ft)
  [Érvényes: 2019.04.22-től visszavonásig]

 

#11 Rendelés menete

A kiválasztott termékeket a Vásárló virtuális kosárba helyezi a "KOSÁRBA TESZ" gomb megnyomásával. A gomb megnyomását követően a jobb felső sarokban található kosár ikon mellett megjelenik a tételek mennyisége, illetve a kosárba helyezett termékek összesített ára.

Az Kosár ikon megnyomását követően a vásárló áttekintheti a kosár tartalmát, a kiválasztott termékek nevét, a termékek mennyiségét és a termékek árát. Az áttekintés tartalmazza a megvásárolni kívánt termékért és szolgáltatásért fizetendő bruttó összeget. A „Megrendelés” gomb megnyomásával a Vásárló továbbléphet. A következő képernyőn a már regisztrált Vásárló e-mail címével és jelszavával beléphet fiókjába, ennek hiányában új fiókot hozhat létre, vagy választhatja a regisztráció nélküli vásárlást.

Az új fiók létrehozása során a vásárló megadja a szerződéskötéshez szükséges adatait. A regisztráció során a vásárlónak lehetősége van számlázási és szállítási adatok megadására. Az adatok kitöltését követően a Vásárló akkor tudja a fiókját létrehozni, ha kipipálja, hogy elolvasta és elfogadta az általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót és rákattint a „regisztráció” gombra.

A már regisztrált vásárló előzőleg kitöltött egyes adatait a rendszer automatikusan megjeleníti.

A szálítási, illetve a fizetési mód kiválasztását követően a Vásárló a „TOVÁBB” gomb megnyomásával a szállítási, illetve a számlázási adatokat adhatja meg. Ezt követően egy összegzés található, amely tartalmazza a kosárban található termékeket, illetve a fizetési és szállítási módot. Itt a vásárlónal lehetősége van megjegyzést írni a Szolgáltató számára. Továbbá lehetősége van megadni a kívánt szállítási napokat is. Illetve lehetőség van hivatalos megrendelést, vagy szerződést is feltölteni. 

A rendelés elküldését megelőzően a vásárlónak nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. E nélkül a megrendelés nem küldhető el.  A vásárló a „MEGRENDEL” gombra kattintva véglegesítheti a rendelését.

A rendelés véglegesítését követően a Vásárlót tájékoztatjuk a rendelés sikerességéről, számáról, valamint arról, hogy a rendelése részleteit megküldtük az általa megadott e-mail címre.

A honlapon történő vásárláshoz a regisztráció opcionális, azonban előnyökkel jár.

Webáruházunkban csak háztartásban használatos mennyiséget szolgálunk ki (kivéve viszonteladóink által rendelt mennyiségek), továbbá fenntartjuk a jogot, hogy az ezt meghaladó mennyiségű termékre vonatkozó ajánlatot visszautasítsuk. Továbbá webáruházunk nem értékesít önmagában szerelvényeket és szerelvénycsomagokat. Előbbi termékeket kizárólag nálunk vásárolt napvitorla esetén értékesítünk, tehát megrendelés során legyenszíves hivatkozni a megrendelés számára. 

Rendelés leadását követően automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról, ebben rögzítésre kerül a megrendelt termék, a termék mennyisége, a rendelés száma, a szállítás és a fizetés módja és a honlapon közzétett ár. Kérjük, vegye figyelembe hogy ez az e-mail nem minősül a megrendelés visszaigazolásának sem a termék ára, sem annak elérhetősége vonatkozásában.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul vaygy legkésőbb 24 órán belül közölni.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 1 munkahét során egy második státusz értesítő e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.

Webáruházunkban a termékek az általános forgalmi adót már tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve. A termék vételár nem tartalmazza a szállítási költséget.

A számlát a Dr Marketing KFT a Számlázz.hu számlázóprogram segítségével állítja ki.

#12 Általunk használt státusz értesítések

#13.1 Feldolgozásra vár
A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.

Ezzel a státusszal kerülnek kiküldésre a következők:
- Megrendelés visszaigazolás (nyomtatható pdf)
- Általános szerződési feltételek
- Adatkezelési feltételek
- Adatkezelési nyilatkozat
- Elállási nyilatkozat

#13.2 Csomagolás alatt
A rendelésről egy második e-mailt kap, amennyiben a megrendelt napvitorlák raktáron van és vállakozásunk elkezdte csomagolni az Ön számára.

#13.2 Átadva futárszolgálatnak
A rendelésről egy harmadik e-mailt kap, amennyiben az Ön által megrendelt csomagot átadtuk a szállítmányozási cégnek.

#13.2 Megrendelés lezárva
A rendelésről egy utolsó e-mailt kap, amennyiben az Ön által megrendelt csomagot a futárszolgálat kiszállította Önnek.

Ezzel a státusszal kerülnek kiküldésre a következők:
- Használati és szerelési útmutató

#13.2 Megrendelés lezárva - Garanciavesztés
A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.

#13.2 Készlet, vagy termék hiány 

#13.2 Visszamondva, storno 

#13.2 Sikertelen rendelés 

#13.2 Beszerzés alatt

#13.2 Csere, kivizsgálás

#13.2 Az adott év (pl. 2019), vagy adott év és hónap (pl. 2019. június)

#13.2 Készletezés alatt

#13.2 Címkézés
Ezzel a státusszal kerülnek kiküldésre a következők:
- Elektronikus számla

#13.2 Kiszállítás egyeztetése 

#13.2 Beszerzés alatt - PES

#13.2 Elállás

#13.2 Egyedi napvitorla megrendelés 

#13.2 Személyes átvétel

#13.2 Visszaküldve, garanciálisan visszaküldve

#13.2 Szabadságolás  

#12.2 Díjbekérőzve

#13.2 Megrendelés lezárva - Egyedi napvitorla, termék

#14 Eljárás hibás adat esetén

#14.1 Az adatbeviteli hibák javítása

#14.1.1 Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét és a megrendelt csomag elküldését.

Továbbá rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége miatt el nem küldött státusz értesítés érvényes, és kézbesítésre kerül a csomag.

Amennyiben a postafiók telítettsége miatt a megrendelt csomagot nem veszi át, és újra meg kell ismételnünk a kézbesítését úgy többletköltség kerül felszámításra.

Amennyiben a telefonszámát a megrendelés során rosszul, vagy hibásan adta meg és a futárszolgálat a kézbesítés napján nem éri el Önt, és újra meg kell ismételnünk a kézbesítését úgy többletköltség kerül felszámításra.

#14.2 Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

#15 Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szöveges, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Dr Marketing KFT - Bőhm Ferenc

#15.1 A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

#15.2 A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

#15.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

x

A postai csúszásokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal! Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a pontatlan vagy rossz címzésért, illetve a munkahelyi címzésért, ahol a postás nem tudja közvetlenül a címzettnek átadni a küldeményt, nem tud értesítést hagyni a küldemény érkezéséről, esetleg több kézen keresztül jut el a vásárlóhoz a csomag. A Vásárló köteles tudomásul venni ennek kockázatát. Az ezen okok valamelyikéből felmerülő többletköltségek a Partnert terhelik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Építésügyi hat

Napvitorla telepítése tartó-oszlopokra, illetve már meg lévő építményekre, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. sorának hatálya alá tartozik, melynek értelmében a tevékenység építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység.

- - 

Szerelvény sorrend egyszerű tartószerkezet esetén 

Napvitorla – Karabiner (7 x 70) – Acélszál (szükség esetén /3 v. 4 mm) – Feszítő – Karabiner (8 x 80) – Tartószerkezet (a megfelelő tartószerkezet esetén szemescsavart egy M12, vagy M14 -es tiplivel rögzítjük)

Szerelvény sorrend csigás rendszer esetén 

Napvitorla – Karabiner (7 x 70) – Hajózási kötél (6 mm) – Egysoros kötélcsiga (M8) – Karabiner (7 x 70, 8 x 80) – Bika (Rácsavarni a hajózási kötelet)

 

Szerelvénycsomag helyes kiválasztása 

A szerelvényeket, illetve a szerelvényegységcsomagot úgy válasszuk, hogy megmérjük, hogy a napvitorla sarka és a rögzítési pont között mennyi a rendelkezésre álló hely. A ez a hely kisebb, mint 25 cm, akkor elégséges a csomagok közül is a feszítős (acélsodrony nélküli). Amennyiben a hely nagyobb, mint 25 cm, akkor a fennmaradó helyet szükséges acélsodronnyal kiegészíteni, így a nagyobb, acélsodronyos csomagot szükséges választani. 

Csigás rendszert elégséges a választott napvitorla egy sarkára tenni.

- -

 • A napvitorlát tiszta vízzel kell tisztítani. Az éves használat során különösebb ápolást nem igényel. Szezon végén betárolás előtt a makacsabb szennyeződések is könnyen eltávolíthatók szivaccsal és tiszta vízzel, használat közben pedig közepesen erős vagy gyenge vízsugárral.
 • Időnként, főleg vihar és szeles idő után ellenőrizze a vitorla feszességét! Ha szükséges, feszítsen utána pl. a tekerhető feszítők segítségével. Ne hagyja, hogy a vitorla vagy a feszítők nagyon lelazuljanak, mert a vitorlák élettartama a lazaság miatt csökkenhet!
 • NE FESZÍTSE TÚL a napvitorlát, mert állagromlást, szakadást eredményezhet! A túlfeszítés akkor is könnyen fellép, ha eső után a vitorla a víz súlyától megereszkedik és ilyenkor a feszítők segítségével megfeszítjük. A vitorlát eső után 2 napig, vagy a teljes kiszáradásig után- feszíteni nem szabad!
 • Szezonvégi betároláskor a vitorla anyagát és a fém szerelvényeket külön tárolja!
 • A vitorlát ne érje nyílt láng, parázs! Ne telepítsen alája, vagy közvetlen közelébe tüzelőhelyet, grillt! Bár az anyag kilyukadás esetén is erős és nem hajlamos további bomlásra, a kiégetett vitorla elvesztheti eredeti használhatósági tulajdonságait.
 • A napvitorla erős, teherbíró, időjárásálló HDPE (190 g/m2) anyagból készült. Esőt, közepes sebességű szelet (40-50 km/h) minden további nélkül kibír.
 • Szélsőséges időjárási viszonyok, jégeső, narancssárga, vagy piros viharjelzés esetén a napvitorlákat le kell szerelni és a vihar elmúltával szabad csak visszahelyezni eredeti helyére!! Az elemi kár okozta sérülések nem képezik a garancia részét!
 • A vitorla megfeszítése akár közönséges kötelekkel és a tartószerkezet segítségével, emberi erővel történik. Ne használjon ehhez munkagépet vagy járművet!

 

Kiegészítés PES (víz- és légzáró) esetén 

 • a vízzáró vitorlákat mindig nagyon meg kell feszíteni, mert ellenkező esetben meghasasodik és több száz kg víz is összegyűlhet bennük
 • a vízzáró vitorláknak legalább 30-40%-os lejtést kell adni, hogy a vizet minél gyorsabban elvezethesse, és az ne tudjon összegyűlni az anyagban
 • a vitorlák szerelésénél minden sarokra javasoljuk huzalfeszítő (kerítésfeszítő) alkalmazását a megfelelő feszesség elérése érdekében

 

Szerelési útmutató az alábbi linken érhető el mind azoknak akik már vásároltak nálunk, vagy kiviteleztettek velünk napvitorlát : szerelési útmutató

Származási hely: EU

Forgalmazó: Napvitorladiszkont - Dr Garten napvitorla

- - 

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul vaygy legkésőbb 24 órán belül közölni.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 1 munkahét során egy második státusz értesítő e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.

Készletek: Tetemes készletet halmoztunk fel, és ígyekeztünk a vásárlók szokásaihoz alkalmazkodva a legnépszerűbb termékekből megfelelő mennyiséget elérhetővé tenni, mégis előfordulhat, hogy egy-egy termék elfogy az akció ideje alatt, ezért sajnos felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges készlet turbolencia és hibás készletinformációk miatt fenntartjuk a jogot a megrendelésben szereplő érintett tételek kiszolgálásának megtagadására.

Rendelhető mennyiségek: Egy termékből lehet többet is rendelni, de élni és élni hagyni alapon ezen a napon csak háztartásban használatos mennyiségeket tudunk kiszolgálni. Ha a egy adott termék nagyobb/ipari mennyiségben kerül megrendelésre, fenntartjuk a jogot a kiszolgálás megtagadására.

A megrendelés visszaigazolása: A rendelés leadása után egy automata üzenetet küld rendszerünk ami a rendelés rögzítésének tényét jelzi, viszont a tényleges visszaigazolást a visszaigazolt termékekkel 48 órán belül küldi ki rendszerünk e-mailben.

Kiszállítás: a tőlünk megszokott módon gyorsak vagyunk viszont a Black Friday napján leadott rendelések feldolgozása a rendelések számának függvényében meghosszabbodhat. Extrém esetekben akár maximum 7-14 napot vehet igénybe. Ez személyes átvétel esetén akár 3-7 munkanap lehet.

 • Az új GDPR szabályozásnak köszönhetően biztosítani kell a vásárló számára, hogy hasonló bonyolultságú folyamattal tudja visszavonni az engedélyét az adatainak kezeléséhez, mint ahogy megadta, tehát egyszerűen tudja törölni is magát a rendszerből. Ennek folyományaként kiépítésre került a Vásárlói profil törlési lehetőség, melyet bejelentkezés után a vásárló a saját Profil menüpontjában tud megtenni.

 

#15 Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

!! Elállással kapcsolatos összes információt és az elállási nyilatkozatot ide kattintva érheti el (ÁSZF 3., elállási feltételek fül), vagy az alábbi oldalon egy űrlap segítségével könnyen elküldheti számunkra elállási szándékát !! 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

A fogyasztó írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

A jegyzőkönyv mintát ide kattintva töltheti le. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Üzemeltetés és ÁSZF verziószám

# Üzemeltető, webáruház tulajdonosa

Cégnév: Dr Marketing KFT - Bőhm Ferenc (okleveles üzemmérnök)

Székhely: HU - 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69

Telephelyeink: 

 • HU - 9025 Győr, Harmat utca 5. 

(Telephelyeinken kizárólag a személyes átvétellel megrendelt csomagok átvételére van lehetőség. A napvitorlákat nem áll módunkban kicsomagolni, széthajtogatni! A megrendelés átvétele kizárólag előre leadott és leszámlázott rendelés alapján történhet, tehát a helyszínen nem áll módunkban módósítani a megrendelt napvitorlákat! Telephelyeinken kizárólag készpénzes fizetési lehetőség érhető el.) 

Adószám: 12799147 - 2 - 08 | HU12799147

Bankszámlaszám HUF: HU42 10700031 - 71284457 - 51100005

Bankszámlaszám EUR: HU97 10700031 - 71284457 - 50000005

Elérhetőségek: +36 20 343 7746 | +36 70 306 1261 | napvitorladiszkont@gmail.com | unas@napvitorladiszkont.hu

Nyilvántartásba vette a Gy-M-S megyei Bíróság mint Cégbíróság a 08-09-010180 cégjegyzékszámon.

# Tárhely szolgáltatás

Cégnév: DiMa.hu Kft

Székhely: HU - 4026 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Elérhetőségek: 0620 577 4182 | info@dima.hu

# Domain szolgáltatás

Cégnév: DOTROLL KFT

Székhely: HU - 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Elérhetőségek: 06 1 432 3232 | support@dotroll.com

#Webshop szolgáltatás

Cégnév: Unas Online KFT

Székhely: HU - 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Elérhetőségek: +36-99 200-200 | unas@unas.hu

# Ügyfélszolgálat információi, nyitvatartás

Ide kattintva érheti el a webáruház információs oldalát, ahol az összes fontosabb információt egy helyre gyűjtve látja. 

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartása

 • Hétfő: 08:00 - 18:00
 • Kedd: 08:00 - 18:00
 • Szerda: 08:00 - 18:00
 • Csütörtök: 08:00 - 18:00
 • Péntek: 08:00 - 18:00
 • Szombat: 10:00 - 16:00
 • Vasárnap: Zárva

#ÁSZF verzószám

2019.12.26. v191226_ASZF

#AD1 Tájékoztatás

Dr Marketing KFT (székhely: HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz 1. | adószám: 12799147 – 2 – 08 | cégjegyzékszám: 08 – 09 - 010180, „KFT vagy Napvitorladiszkont”) vagy Bőhm Ferenc „Kis adózó” (székhely: HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz 1. | adószám: 62329718 – 2 – 18 | nyilvántartási szám: 00190570, „Kis adózó”) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el. 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Napvitorladiszkont/Kis adozó és az Önök között létrejött szerződés („Szerződés”) elválaszthatatlan részre.

Önök a KFT – vel, vagy a Napvitorladiszkonttal/Kis adózóval kötött Szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Napvitorladiszkont/Kis adózó az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa. Egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Napvitorladiszkont/Kis adózó újdonságairól Önöket tájékoztassa.

#AD2 Kezelt adatok köre

A Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Napvitorladiszkont/Kis adózó szolgáltatásinak igénybevétele során a Napvitorladiszkont/Kis adózó birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

 • Teljes név
 • Cégnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Adóazonosító jel
 • Cégjegyzékszám
 • Bankszámlaszám
 • OM azonosító
 • IP cím
 • Egyéb speciális azonosító jel
 • Személyigazolvány szám
 • webshopos felhasználónév
 • webshopos jelszó
 • ingatlanről készült képek
 • tervrajzok, kőzmű térképek

 

Továbbá egyes reklám, vagy marketing tevékenységekhez (Google Adwords, Analytics) felhasznált adatok köre a következők:

 • Operációs rendszer
 • Képernyő mérete
 • IP – cím
 • Egyedi azonosító kód
 • MAC cím
 • Honlapon eltöltött idő
 • Keresési indexek
 • Keresési országok
 • Indexelési információk 
 • Származási ország
 • Használt nyelv

 

#AD3 Adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő továbbításához. A Napvitorladiszkont/Kis adózó a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatoknak az Önök általi, a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Könyvelőirodának a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

#AD4 Adatok feldolgozása

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 • Számlázz.hu
 • UNAS webshop
 • GLS online 
 • Express One webcash
 • Google Inc. 
 • E-mail rendszerek
#AD5 Adatváltozás bejelntése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

 

A bejelentést megteheti egy egyszerű e-mailben (unas@napvitorladiszkont.hu) vagy ide kattintva egy űrlap segítségével. 

#AD6 Adatkezelés célja és megismerésére jogosultak

Az adatkezelés célja a Napvitorladiszkont/ Kis adózó birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • a Napvitorladiszkonttól, vagy kis adózótól igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • a Napvitorladiszkont/Kis adózó - könyvelt partner közti kapcsolat fenntartása;

 

Önök a KFT - vel vagy kis adózóval kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a Napvitorladiszkont munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján az általunk foglakoztatott könyvelő iroda, bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

#AD7 Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak és a szolgáltatás megrendelésétől számított további 5 évig.

#AD8 Adatok továbbítása és átadása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a KFT vagy a kis adózó abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a KFT vagy kis adózó megbízásából kezelik az érintett adatokat. (pl. Express One futárszolgálat)

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A KFT vagy kis adózó a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A KFT vagy kis adózó az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

 

A Szerződés aláírásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a KFT vagy kis adózó részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a KFT vagy kis adózó haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

#AD9 Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Napvitorladiszkont/Kis adózó tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Könyvelőirodához hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

#AD10 Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

#AD10.1 Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Napvitorladiszkont/Kis adózó. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére megküldeni. A Napvitorladiszkont/Kis adózó a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Napvitorladiszkont/Kis adózó költségtérítést számíthat fel.

#AD10.2 Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Napvitorladiszkont/Kis adózó felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Napvitorladiszkont/Kis adózó egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Napvitorladiszkont/Kis adózó helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Napvitorladiszkont/Kis adózó értesíti az érintettet.

#AD10.3 Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

#AD10.4 Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Könyvelőirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Napvitorladiszkont/Kis adózó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Napvitorladiszkont/Kis adózó megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

#AD10.5 Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott tényleges – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

#AD10.6 Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével, kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

#AD10.7 Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

#AD11 Egyebek

A Napvitorladiszkont/Kis adózó fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

#AD12 Értelmező rendelkezések
 1. Érintett
  Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat
  Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás
  Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. Tiltakozás
  Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 5. Adatkezelő
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 6. Adatkezelés
  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adattovábbítás
  Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. Nyilvánosságra hozatal
  Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. Adattörlés
  Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 10. Adatmegjelölés
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 11. Adatzárolás
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 12. Adatmegsemmisítés
  Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 13. Adatfeldolgozás
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 14. Adatfeldolgozó
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
 15. Adatállomány
  Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 16. Harmadik Személy
  Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 17. EGT – Állam
  Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 18. Harmadik Ország
  Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 19. Adatvédelmi Incidens
  Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
#AD13 Cookie-k

#AD13.1 Cookie-k (sütik) használatáról 

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes

cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk tovább fejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

 

#AD13.2 Hirdetéssel kapcsolatos információk

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.

A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetés leiratkozási oldalt. (Arra is lehetőség van, hogy a külső szolgáltatók cookie-használatáról való leiratkozáshoz a felhasználókat a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalára irányítja.) Ezen a webhelyen a Google szolgáltat fizetett hivatkozásokat, linkeket a weboldalra látogatóknak.

 

#AD13.3 Mi az a DoubleClick DART Cookie? 

A DoubleClick DART cookie-t a Google használja a partnereinek webhelyén megjelenő hirdetéseknél, például az AdSense hirdetéseket megjelenítő vagy a Google által jóváhagyott hirdetési hálózatokban részt vevő webhelyek hirdetéseinél. Ha a felhasználók ellátogatnak valamely partner webhelyére, és akár megtekintenek egy hirdetést, akár rá kattintanak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott végfelhasználó böngészőjébe. Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, hogy segítse a megjelenítőket a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében webhelyeiken és az interneten.

 

#13.4 Más webhelyre mutató linkek, vagy e-mail, telefon linkek? 

Ezen a webhelyen más weboldalakra mutató linkek és utalások találhatók. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalunkhoz tartozó szervezetünk, társaságunk hatásköre nem terjed ki a más webhelyek által alkalmazott sütikre és követő technológiákra, és ez a szabályzat más webhelyekre nem vonatkozik.

 

#13.5 Általános információ

Jelen weboldal, ahol ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, szabályzatot, tájékoztatót olvassa a jelenlegi felhasználó, (továbbiakban: weboldalunk, weboldal) oldalain és aloldalain megjelenő adatok, információk, feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkon elhelyezett információkért, illetve a weboldalunkról elérhető további más tulajdonban lévő weboldalak információiért felelősséget nem vállalunk és nem ellenőrizzük a tartalmi helyességét, helyt-állóságát, illetve aktualitását. 

A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. Amennyiben nem ért egyet feltételeinkkel a weboldalt hagyja el és ne látogassa. A Weboldalunk teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét meghaladja.
A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatók. A weboldalunkhoz, -ra, illetve a weboldal kapcsolati elérhetőségeire eljuttatott személyes adatokat csak kapcsolattartás céljából használjuk fel. Továbbá az Ön által engedélyezett weboldalunkon feltüntetett 3. személy részére juttatjuk el az ide látogató kérésére. Az adatvédelmi irányelvek felelőse a weboldal domain címének igénylője. A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett partnerek, linkek tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés céljából. További tájékoztatás: IP címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk látogatása alkalmával a böngészőn keresztül tárolhatja a szerver kiszolgáló információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági statisztikák készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az adatok feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer, vagy személy részére átadja.

#AD14 Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott Vállalkozás („Megrendelő”) ezen nyilatkozat aláírásával beleegyezem abba, hogy elfogadom a KFT/”Kis Adózó” („Megbízott”) adatvédelmi tájékoztatását, továbbá elfogadom, hogy a következőkben megadott adatokat a megbízott vállalkozás felhasználhassa, tovább adhassa 3. személy felé és tárolhassa az adatokat a beérkezéstől számított 5 éven keresztül.

 • Teljes név - 
 • Számlázási cím - 
 • Telefonszám - 
 • Szállítási cím - 
 • E-mail cím - 
 • Kivitelezési cím - 
 • Bankszámlaszám - 
 • Cégnév - 
 • Cégjegyzékszám - 
 • Adószám - 
 • Nyilvántartási szám - 
 • Közösségi adószám - 
 • OM azonosító - 
 • Cég típusa - 
 • Megrendelési adatok - 
 • Kiadott számla sorszáma -  
 • Felmérés száma - 
 • Rendelés száma - 
 • Díjbekérő száma - 
 • Telj.ig vagy szerződés száma - 
 • Előlegszámla száma - 
 • Kiadott árajánlat száma - 
 • Adatkezelési kartonszám - 
 • Kiadott terv sorszáma - 
 • Nagyker partnerszám  - 
 • Vevő kód - 

 

Kelt: _____________________________

#AD15 Adatkezelési tájékoztató verziószáma

2019.03.03 v0303_AD

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján az Ügyfél/Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és a az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól (NDKW vagy NDKW Partnere, vagy viszonteladója) kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette –a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Fontos! Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg az Ügyfelet/Fogyasztót, azaz akitől a terméket vásárolta. Amennyiben az eladó az NDKW partnere, vagy viszonteladója, az Ügyfél elállási jogát nem gyakorolhatja az NDKW-al szemben.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai

Az elállási jog

 • egy termék megrendelése esetén a termék megrendelésétől
 • több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára megrendelt termék megrendelésétől
 • több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/megrendelt tételnek vagy darabnak az megrendelésétől 

számított 14 naptári napon belül gyakorolható.

Az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

Az elállási jogát az Ügyfél/Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

Az Ügyfél/Fogyasztó elállási jogát a weboldalon található nyilatkozat minta, vagy a megrendelés után kapott első e-mailben található elállási nyilatkozat, vagy az elállási űrlap és a nyilatkozat együtes használata útján, azaz annak az Eladó (NDKW vagy az NDKW partnere, vagy viszonteladó) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. Ha az Eladó a termék terméklapján biztosít lehetőséget az elállási nyilatkozat megtételére, az Ügyfél/Fogyasztó elállási nyilatkozatát ott is megteheti. Ebben az esetben az Eladó a nyilatkozat megérkezését visszaigazolja.

A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az Ügyfél/Fogyasztó elállási szándékának.

Az elállás formái

Határon átnyúló vásárlás esetén is megillet minket az elállási jog?

Igen, amennyiben az Európai Unió bármely tagállamából vásárolunk, az uniós jogharmonizáció eredményeképpen egységesen megillet minket az elállási jog. Lényeges tudni, hogy 2011-ben került elfogadásra a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv, melynek egyik legjelentősebb újítása, hogy a korábban előírt 7 napról az Európai Unióban egységesen 14 naptári napra növekedett az elállási jog határideje. Ennek megfelelően tehát a már említett 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet is 14 naptári napban határozza meg a fogyasztót megillető elállási jog határidejét.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga a telephelyeineken történő személyes, illetve a partner pontjainkon történő átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a rendelés leadására weboldalunkon keresztül került sor. Ezen jogosultság tehát nem illet meg abban az esetben, ha a telephelyeinke személyesen vásároltad meg a terméket / termékeket és nem adtál le előtte webshopon megrendelést. A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát a Cégadatok között feltüntetett telefonszámon jelezni, és postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

1. Töltsd le és nyomtasd ki az Elállási nyilatkozatot. Vagy keresd meg a megrendelés után kapott első e-mailben.  2. Helyezd el a kitöltött nyilatkozatot és minden szeinted szükséges papírt a csomagon belül. 3. Gondosan csomagold be a terméket minden tartozékával együtt. 4. Add át a lezárt csomagot az általad, vagy a nálunk rendelt futárnak, vagy add le személyesen Győrben telephelyünkön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. (depóba történő szállítás, TOF SHOP, PICK -PACK PONT)

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása


Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben nem teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, de a termék nem érkezik meg 14 nap lejárta előtt!


A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése


A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.


Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért


A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   (pl. egyedileg gyártott napvitorla, oszlopzat, keretrendszer)
  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  14. olyan esetekben, mikor telefonbeszélgetések, vagy e-mail váltások során bebizonyosodik, hogy a napvitorla rögzítése nem a megfelelő módon, nem a megfelelő erősséggel történik.
   (pl. gumipókkal, vagy spaniferrel történő rögzítés) 

   

  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

  A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

   

  Kellékszavatosság

   

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

   

  Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

   

  Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

   

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

   

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

   

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   

  Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

  Termékszavatosság

   

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

   

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

   

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

   

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

   

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   

   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   

   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

  Jótállás

   

  Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

   

  Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

   

  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

   

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

   

  Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

   

  Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   

  Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   

  Egyes fogyasztói jogok kizárása akciós termékek esetében („Akciós terméket nem javítunk/nem cserélünk”) 

  Egyes forgalmazók gyakorta hivatkoznak arra, hogy az akciós vagy leértékelt árura nem jár szavatosság, illetőleg garancia. A vonatkozó jogi előírások alapján az ilyen termékekre is ugyanúgy irányadóak a szavatosság, illetőleg kötelező jótállás már ismertetett szabályai.  

  Például abban az esetben, ha az üzletben felhívták a fogyasztó figyelmét arra, hogy a megvásárolt cipő azért akciós, mert valamilyen apró szépséghibája van (varráshiba), akkor ezen hiba miatt valóban nincsen lehetőség kicseréltetni, kijavíttatni azt, azonban a termék más - nem ismert - hibája esetében érvényesíthetőek a szavatossági jogok. 

  Sérülten kaptam meg a csomagot, milyen lehetőségeim vannak?

  A csomag tartalmára vonatkozó reklamációdat kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy a sérülés ténye a fuvarlevélen - a futár vagy boltos jelenlétében - kerül rögzítésre. Amennyiben ez megtörtént és a csomagot mégis átvetted, úgy - rendelésed azonosítójával és a sérült/hiányos termék cikkszámával együtt - kérjük, hogy keresd meg ügyfélszolgálatunkat a +3670 306 1261 -es telefonszámon vagy az alábbi felületen!


  A gyorsabb ügyintézés érdekében azt javasoljuk, hogy a jegyzőkönyvben rögzített, sérült megrendelést ne vedd át, így ügyfélszolgálati megkeresésedre kollégáink - a jegyzőkönyv alapján - mielőbb cserélni tudják a sérült csomagot!

  Hiányos megrendelés

  Hiányzik a megrendelésemből egy tétel, mi a teendőm?

   


  Nagyon fontos, hogy a rendelésed átvételekor minden esetben ellenőrizd annak tartalmát, és ha nem a teljes csomagod érkezett, akkor jelezd átvételkor a futárnál vagy boltosnál! Ezt követően keresd meg ügyfélszolgálatunkat a +3670 306 1261 -es telefonszámon vagy az alábbi felületen! A gyorsabb ügyintézés érdekében, kérünk, hogy küldd el számunkra a rendelésed azonosítóját, illetve, a hiányzó tétel cikkszámát! 


  Nem találom a használati útmutatót, milyen lehetőségeim vannak?  A termékek használati útmutatója minden esetben a csomag tartalmát képezi, így első körben kérjük, ellenőrizd, hogy az kicsomagolás során, véletlenül nem esett e ki! Amennyiben továbbra sem találod, úgy a rendelt termék cikkszámával (vagy a termék nevével és a rendelési azonosítóval, számlaszámmal) kiegészítve, keresd meg ügyfélszolgálatunkat a +3670 306 1261 -es telefonszámon! Ezt követően, kollégáink elektronikus formában, vagy postai úton eljuttatják számodra a hiányzó dokumentumot.


  A termékem dobozából hiányzik egy tartozék, mi a teendőm?  Elsősorban kiemelten kérünk, hogy a rendelésed átvételekor minden esetben ellenőrizd a csomag tartalmát, és ha nem a teljes csomagod érkezett, akkor jelezd átvételkor a futárnál vagy boltosnál! Ezt követően ellenőrizd a termék adatlapját, hogy a keresett tartozék feltűntetésre került a termékoldalon.


  Ha igen, kérjük, hogy mielőbb keresd meg ügyfélszolgálatunkat a +3670 306 1261 -es telefonszámon vagy az alábbi felületen! A gyorsabb ügyintézés érdekében, kérünk, hogy küldd el számunkra a rendelésed azonosítóját, illetve, a hiányos termék cikkszámát!

  Tévesen más csomagját kaptam meg, mi a teendőm?

  Nagyon fontos, hogy a rendelésed átvételekor minden esetben ellenőrizd annak tartalmát! Amennyiben nem a te csomagod érkezett, akkor ne vedd át, hanem jelezd ügyfélszolgálatunk felé a +3670 306 1261 -es telefonszámon, illetve az alábbi felületen! A gyorsabb ügyintézés érdekében, kérjük, hogy küldd el számunkra a rendelésed azonosítóját, illetve - ha ismered - a tévesen szállított csomag azonosítóját, esetleg csomagszámát! Előre is köszönjük

  Letölthető dokumentumok

  Az alábbiakban a letöltés gombra kattintva letöltheti a minta dokumentumokat, melyek segítenek az esetleges problémákat, elállásokat számunkra, az eladók felé bejelenteni. 

  Elállási nyilatkozat - minta  Letöltés
  Garancia bejelnetés - minta Letöltés
  Webáruház készítés