A termék a kosárba került.
Új jelszó kérése
Utolsó frissítés *

2019.02.17 15.50

v 5.5

* Aktuális raktárkészlet frissítés

Aktuális ÁSZF verzió: ASZF_v0217

Bankszámlaszám változás

Bankszámlaszámunk megváltozott!

Bankszámlaszám HUF:

HU42 10700031 - 71284457 - 51100005

Bankszámlaszám EUR:

HU97 10700031 - 71284457 - 50000005

Kivitelezés

Cégünk vállalja a megvásárolt termékek kivitelezését is! 

Ezzel kapcsolatban legyen szíves írni a következő e-mail címre:

napvitorladiszkont@gmail.com

www.napvitorladiszkont.hu

 

Kedvezmény

Kedvezményeink sávos rendszerben érhetőek el

0 - 15 db  nincs kedvezmény
15 - 22 db  nagyker 1 csoport
22 db - től nagyker 2 csoport

Kedvezmény sávokat webáruházunk automatikusan állítja be. 

Nagyker árlistáinkat ide kattintva tölthetik le!

További információ ezzel kapcsolatban az ÁSZF-ben olvasható.

Facebook
TOP termékek
Szűrés
m2
Magasság vonal
Min hely igény
Fórum
Nincsenek témák!
Látogató számláló
0
0
0
4
4
1
5

ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat

#1 Preambulum

Tisztelt Vásárlók! 

Webshopunk üzemeltetője a napokban egy teljesen új, mindenre kiterjedő ászt-t írt az Önök számára, de míg ezt a webshopba feltöltjük türelmüket kérjük! 

A feltöltés ideje alatt az eddigi, már jól ismert ászf érvényes! 

Köszönettel: Napvitorladiszkont Webáruház csapata

 

 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Írjon nekünk üzenetet egyszerűen 5 mp alatt ide kattintva

 

#2 Fogalmak
 1. Felek: Eladó és Vevő együttesen
 2. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 3. Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 4. Honlap: http://napvitorlashop.hu, http://nemzetinapvitorla.hu és a http://www.napvitorlashop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
 5. Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 6. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 7. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 8. Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 
 9. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 10. Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 11. Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 
  1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
#3 Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
#4 Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

#5 A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Az eladó, tehát a webshop tulajdonosa kizárólag a következő írásos dokumentumokat iktatja a vásárlástól számított 5 éven keresztül: 

 • megrendelések, és azok visszaigazolásai
 • visszaigazolási, és vagy módosító e-mailek
 • panasz bejelentések
 • elállási nyilatkozatok, cserék dokumentáció
 • tervek, közműtérképek
 • felmérések
 • nyilatkozatok
 • számlák
 • hivatalos meggrendelés visszaigazolások
#6 Árak és csomagolás

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk a napi árfolyamnak megfelően.

Amennyiben Ön Európai tagországból vásárol és rendelkezik közösségi adószámmal a webshop automatikusan a nettó, tehát 0% áfával fogja a megrendelt csomag ellenértékét számolni.  

 

MIT BIZTOSÍT AZ ÁRGARANCIA?

A jó árak mellé garantáljuk, hogy ha a termék megrendelése és számla kiállítása között fogyasztói áremelkedés történik, akkor a Napvitorlashop csapata az ebből származó többletköltséget nem hárítja Rád! Átutalással, vagy előreutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék számlázása közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 

KI VEHETI IGÉNYBE ÁRGARANCIA SZOLGÁLTATÁSUNKAT?

Szolgáltatásunkat minden vásárlónk igénybe veheti.

 

MIT KELL TENNI AZ ÁRGARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ?

Nincsen további teendőd, mert a megrendeléskor automatikusan biztosítjuk számodra a szolgáltatást.

Webshopunk státusz változások alapján automatikusan számlázza le a megvásárolt tételeket, melyet elektronikus formában küld el a rendszer az Ön regisztráláskor, vagy a termék megrendelésekor megadott e-mail címére. 

(A kiállított számlát postai úton nem áll módunkban elküldeni!) 

 

Vállakozó, a webshop üzemeltetője fenn tartja annak lehetőségét, hogy egyes esetekben (100 000 ft meghaladó rendelés, vagy egyedi napvitorla) 50%, vagy 100% előleget kérjen be! 

A napvitorlák csomagolása minden esetben papír dobozba történik. Több napvitorla rendelése esetén a napvitorlákat összecsomagoljuk, illetve esetenként egy nagyobb dobozba csomagoljuk össze. 

 

A megrendelt oszlopokat, illetve Instant Napvitorlaredszereket™, szúnyoghálókat, redönyöket kizárólag depó és depó közti szállítással tudjuk vállalni, így az Önhöz legközelebb lévő depóból 5 naptári napon belül el kell szállítania. 

A túlméretes szállítmány szállítása csak Magyarország közigazgatási határain belül történhet és bruttó 12 000 Ft a szállítás költsége.

(Depók térképét az oszlopok kategória alatt, vagy ide kattintva találja meg.)

Amennyiben az Ön által leadott megrendelést szét kell szednünk (pl. egyik megrendelt termék későbbi kiszállítása miatt), minden esetben dupla, azaz 2x vagy több kiszállítási díjat számítunk fel! 

#7 Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

A fogyasztó írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

A jegyzőkönyv mintát ide kattintva töltheti le. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 

#8 Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szöveges, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Dr Marketing KFT - Bőhm Ferenc

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

#9 Eljárás hibás adat esetén

 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét és a megrendelt csomag elküldését.

Továbbá rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége miatt el nem küldött státusz értesítés érvényes, és kézbesítésre kerül a csomag.

Amennyiben a postafiók telítettsége miatt a megrendelt csomagot nem veszi át, és újra meg kell ismételnünk a kézbesítését úgy többletköltség kerül felszámításra.

Amennyiben a telefonszámát a megrendelés során rosszul, vagy hibásan adta meg és a futárszolgálat a kézbesítés napján nem éri el Önt, és újra meg kell ismételnünk a kézbesítését úgy többletköltség kerül felszámításra.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

 

#10 Honlap megfelelő használata

A honlap online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A termékek kategóriákba és alkategóriákba vannak rendezve. A honlapon a Felhasználó menüpontok és kategóriák segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A honlap bal oldalsávjában látható frissítési dátum, mely adott esetben jelzi azt, hogy a raktárkészlet mennyire friss. 

A kategória nevére kattintva  további alkategóriákat találunk, melyre rákattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról és a raktáron található darabszámokról.  

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Illetve a kosár gomb felett megtalálható a szín és a szerelvények mérete.  A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Lehetősége van a kosár tartalmát elmenteni, illetve lehetősége van a kosár tartalmát kinyomtatni árajánlat formájában
.

Vállalkozásunk által kiadott árajánlat a következő 7 naptári napban érvényes.  

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra és végül a vásárlásra. A regisztrációs vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A Felhasználónak, amennyiben a Felhasználó magánszemély meg kell adnia a személyigazolvány számát. Erre azért van szükség, hogy későbbiekben a csomag kézbesítése során a futár ez alapján egy biztonsági ellenőrzést végezhessen el. 

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. 

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. A szolgáltató 24 óra letelte után nem köteles a hibás, vagy rosszul megadott adatokon, illetve a hibásan megrendelten termékeken változtatni.  Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Rendelés feldolgozása és véglegesítése

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul vaygy legkésőbb 24 órán belül közölni.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 1 munkahét során egy második státusz értesítő e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.

Státusz értesítések
 1. Feldolgozásra vár
  A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.
  Ezzel a státusszal kerülnek kiküldésre a következők:
  - Megrendelés visszaigazolás (nyomtatható pdf)
  - Általános szerződési feltételek
  - Adatkezelési feltételek
  - Adatkezelési nyilatkozat
  - Elállási nyilatkozat
 2. Csomagolás alatt
  A rendelésről egy második e-mailt kap, amennyiben a megrendelt napvitorlák raktáron van és vállakozásunk elkezdte csomagolni az Ön számára.
 3. Átadva futárszolgálatnak
  A rendelésről egy harmadik e-mailt kap, amennyiben az Ön által megrendelt csomagot átadtuk a szállítmányozási cégnek.
 4. Megrendelés lezárva
  A rendelésről egy utolsó e-mailt kap, amennyiben az Ön által megrendelt csomagot a futárszolgálat kiszállította Önnek.
  Ezzel a státusszal kerülnek kiküldésre a következők:
  - Használati és szerelési útmutató
 5. Megrendelés lezárva - Garanciavesztés
  A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.
 6. Készlet, vagy termék hiány 
 7. Visszamondva, storno 
 8. Sikertelen rendelés 
 9. Beszerzés alatt
 10. Csere, kivizsgálás
 11. Az adott év (pl. 2019)
 12. Készletezés alatt
 13. Címkézés
  Ezzel a státusszal kerülnek kiküldésre a következők:
  - Elektronikus számla
 14. Kiszállítás egyeztetése 
 15. Beszerzés alatt - PES
 16. Elállás
 17. Egyedi napvitorla megrendelés 
 18. Személyes átvétel
 19. Visszaküldve, garanciálisan visszaküldve
 20. Szabadságolás  

Használati és szerelési útmutató
 • A napvitorlát tiszta vízzel kell tisztítani. Az éves használat során különösebb ápolást nem igényel. Szezon végén betárolás előtt a makacsabb szennyeződések is könnyen eltávolíthatók szivaccsal és tiszta vízzel, használat közben pedig közepesen erős vagy gyenge vízsugárral.
 • Időnként, főleg vihar és szeles idő után ellenőrizze a vitorla feszességét! Ha szükséges, feszítsen utána pl. a tekerhető feszítők segítségével. Ne hagyja, hogy a vitorla vagy a feszítők nagyon lelazuljanak, mert a vitorlák élettartama a lazaság miatt csökkenhet!
 • NE FESZÍTSE TÚL a napvitorlát, mert állagromlást, szakadást eredményezhet! A túlfeszítés akkor is könnyen fellép, ha eső után a vitorla a víz súlyától megereszkedik és ilyenkor a feszítők segítségével megfeszítjük. A vitorlát eső után 2 napig, vagy a teljes kiszáradásig után- feszíteni nem szabad!
 • Szezonvégi betároláskor a vitorla anyagát és a fém szerelvényeket külön tárolja!
 • A vitorlát ne érje nyílt láng, parázs! Ne telepítsen alája, vagy közvetlen közelébe tüzelőhelyet, grillt! Bár az anyag kilyukadás esetén is erős és nem hajlamos további bomlásra, a kiégetett vitorla elvesztheti eredeti használhatósági tulajdonságait.
 • A napvitorla erős, teherbíró, időjárásálló HDPE (190 g/m2) anyagból készült. Esőt, közepes sebességű szelet (40-50 km/h) minden további nélkül kibír.
 • Szélsőséges időjárási viszonyok, jégeső, narancssárga, vagy piros viharjelzés esetén a napvitorlákat le kell szerelni és a vihar elmúltával szabad csak visszahelyezni eredeti helyére!! Az elemi kár okozta sérülések nem képezik a garancia részét!
 • A vitorla megfeszítése akár közönséges kötelekkel és a tartószerkezet segítségével, emberi erővel történik. Ne használjon ehhez munkagépet vagy járművet!

 

Kiegészítés PES (víz- és légzáró) esetén 

 • a vízzáró vitorlákat mindig nagyon meg kell feszíteni, mert ellenkező esetben meghasasodik és több száz kg víz is összegyűlhet bennük
 • a vízzáró vitorláknak legalább 30-40%-os lejtést kell adni, hogy a vizet minél gyorsabban elvezethesse, és az ne tudjon összegyűlni az anyagban
 • a vitorlák szerelésénél minden sarokra javasoljuk huzalfeszítő (kerítésfeszítő) alkalmazását a megfelelő feszesség elérése érdekében

 

Szerelési útmutató az alábbi linken érhető el mind azoknak akik már vásároltak nálunk, vagy kiviteleztettek velünk napvitorlát : szerelési útmutató

Származási hely: EU

Forgalmazó: Napvitorladiszkont - Dr Garten napvitorla

Szerelvény sorrend

Szerelvény sorrend egyszerű tartószerkezet esetén 

Napvitorla – Karabiner (7 x 70) – Acélszál (szükség esetén /3 v. 4 mm) – Feszítő – Karabiner (8 x 80) – Tartószerkezet (a megfelelő tartószerkezet esetén szemescsavart egy M12, vagy M14 -es tiplivel rögzítjük)

Szerelvény sorrend csigás rendszer esetén 

Napvitorla – Karabiner (7 x 70) – Hajózási kötél (6 mm) – Egysoros kötélcsiga (M8) – Karabiner (7 x 70, 8 x 80) – Bika (Rácsavarni a hajózási kötelet)

 

Szerelvénycsomag helyes kiválasztása 

A szerelvényeket, illetve a szerelvényegységcsomagot úgy válasszuk, hogy megmérjük, hogy a napvitorla sarka és a rögzítési pont között mennyi a rendelkezésre álló hely. A ez a hely kisebb, mint 25 cm, akkor elégséges a csomagok közül is a feszítős (acélsodrony nélküli). Amennyiben a hely nagyobb, mint 25 cm, akkor a fennmaradó helyet szükséges acélsodronnyal kiegészíteni, így a nagyobb, acélsodronyos csomagot szükséges választani. 

Csigás rendszert elégséges a választott napvitorla egy sarkára tenni.

Építésügyi határozat

Napvitorla telepítése tartó-oszlopokra, illetve már meg lévő építményekre, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. sorának hatálya alá tartozik, melynek értelmében a tevékenység építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység.

Szállítási módok, árak

Webshop üzemeltetője fenn tartja a szállítási ár változtatásának jogát!

A szállítás alap árait láthatja az itt látható táblázatban: 

Fejlesztés

Tisztelt Vásárló, Érdeklődő! 

 

Webshopunk ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat része jelenleg fejlesztés alatt van! 

 

Köszönjük Türelmüket! 

 

Napvitorladiszkont CSOMAG TEAM

ÁSZF verzió

2019.02.15. v0215

Üzemeltetés

Üzemeltető

Cégnév: Dr Marketing KFT - Bőhm Ferenc (okleveles üzemmérnök)

Székhely: HU - 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69

Telephelyeink: 

 • HU - 9025 Győr, Szirom utca 7. 
 • HU - 9025 Győr, Harmat utca 5. 

Adószám: 12799147 - 2 - 08 | HU12799147

Bankszámlaszám: 10103379-46933500-01000003

Elérhetőségek: +36 20 343 7746 | +36 70 306 1261 | napvitorladiszkont@gmail.com | unas@napvitorladiszkont.hu

Nyilvántartásba vette a Gy-M-S megyei Bíróság mint Cégbíróság a 08-09-010180 cégjegyzékszámon.

Tárhely szolgáltatás

Cégnév: DiMa.hu Kft

Székhely: HU - 4026 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Elérhetőségek: 0620 577 4182 | info@dima.hu

 

Domain szolgáltatás

Cégnév: DOTROLL KFT

Székhely: HU - 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Elérhetőségek: 06 1 432 3232 | support@dotroll.com

Webshop szolgáltatás

Cégnév: Unas Online KFT

Székhely: HU - 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Elérhetőségek: +36-99 200-200 | unas@unas.hu

Tájékoztatás

Dr Marketing KFT (székhely: HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz 1. | adószám: 12799147 – 2 – 08 | cégjegyzékszám: 08 – 09 - 010180, „KFT vagy Napvitorladiszkont”) vagy Bőhm Ferenc „Kis adózó” (székhely: HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz 1. | adószám: 62329718 – 2 – 18 | nyilvántartási szám: 00190570, „Kis adózó”) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el. 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Napvitorladiszkont/Kis adozó és az Önök között létrejött szerződés („Szerződés”) elválaszthatatlan részre.

Önök a KFT – vel, vagy a Napvitorladiszkonttal/Kis adózóval kötött Szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Napvitorladiszkont/Kis adózó az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa. Egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Napvitorladiszkont/Kis adózó újdonságairól Önöket tájékoztassa.

Kezelt adatok köre

A Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Napvitorladiszkont/Kis adózó szolgáltatásinak igénybevétele során a Napvitorladiszkont/Kis adózó birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

 • Teljes név
 • Cégnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Adóazonosító jel
 • Cégjegyzékszám
 • Bankszámlaszám
 • OM azonosító
 • IP cím
 • Egyéb speciális azonosító jel
 • Személyigazolvány szám
 • webshopos felhasználónév
 • webshopos jelszó
 • ingatlanről készült képek
 • tervrajzok, kőzmű térképek

 

Továbbá egyes reklám, vagy marketing tevékenységekhez (Google Adwords, Analytics) felhasznált adatok köre a következők:

 • Operációs rendszer
 • Képernyő mérete
 • IP – cím
 • Egyedi azonosító kód
 • MAC cím
 • Honlapon eltöltött idő
 • Keresési indexek
 • Keresési országok
 • Indexelési információk 
 • Származási ország
 • Használt nyelv

 

Adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő továbbításához. A Napvitorladiszkont/Kis adózó a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatoknak az Önök általi, a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Könyvelőirodának a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

Adatok feldolgozása

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 • Számlázz.hu
 • UNAS webshop
 • GLS online 
 • Express One webcash
 • Google Inc. 
 • E-mail rendszerek
Adatváltozás bejelntése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

Adatkezelés célja és megismerésére jogosultak

Az adatkezelés célja a Napvitorladiszkont/ Kis adózó birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • a Napvitorladiszkonttól, vagy kis adózótól igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • a Napvitorladiszkont/Kis adózó - könyvelt partner közti kapcsolat fenntartása;

 

Önök a KFT - vel vagy kis adózóval kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a Napvitorladiszkont munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak és a szolgáltatás megrendelésétől számított további 5 évig.

Adatok továbbítása és átadása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a KFT vagy a kis adózó abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a KFT vagy kis adózó megbízásából kezelik az érintett adatokat. (pl. Express One futárszolgálat)

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A KFT vagy kis adózó a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A KFT vagy kis adózó az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

 

A Szerződés aláírásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a KFT vagy kis adózó részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a KFT vagy kis adózó haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Napvitorladiszkont/Kis adózó tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Könyvelőirodához hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Napvitorladiszkont/Kis adózó. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére megküldeni. A Napvitorladiszkont/Kis adózó a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Napvitorladiszkont/Kis adózó költségtérítést számíthat fel.

Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Napvitorladiszkont/Kis adózó felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Napvitorladiszkont/Kis adózó egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Napvitorladiszkont/Kis adózó helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Napvitorladiszkont/Kis adózó értesíti az érintettet.

Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Könyvelőirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Napvitorladiszkont/Kis adózó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Napvitorladiszkont/Kis adózó megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott tényleges – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével, kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

Egyebek

A Napvitorladiszkont/Kis adózó fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Értelmező rendelkezések

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT – Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelési tájékoztató verzió

2019.02.03 v0203

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott Vállalkozás („Megrendelő”) ezen nyilatkozat aláírásával beleegyezem abba, hogy elfogadom a KFT/”Kis Adózó” („Megbízott”) adatvédelmi tájékoztatását, továbbá elfogadom, hogy a következőkben megadott adatokat a megbízott vállalkozás felhasználhassa, tovább adhassa 3. személy felé és tárolhassa az adatokat a beérkezéstől számított 5 éven keresztül.

 • Teljes név - 
 • Számlázási cím - 
 • Telefonszám - 
 • Szállítási cím - 
 • E-mail cím - 
 • Kivitelezési cím - 
 • Bankszámlaszám - 
 • Cégnév - 
 • Cégjegyzékszám - 
 • Adószám - 
 • Nyilvántartási szám - 
 • Közösségi adószám - 
 • OM azonosító - 
 • Cég típusa - 
 • Megrendelési adatok - 
 • Kiadott számla sorszáma -  
 • Felmérés száma - 
 • Rendelés száma - 
 • Díjbekérő száma - 
 • Telj.ig vagy szerződés száma - 
 • Előlegszámla száma - 
 • Kiadott árajánlat száma - 
 • Adatkezelési kartonszám - 
 • Kiadott terv sorszáma - 
 • Nagyker partnerszám  - 
 • Vevő kód - 

 

Kelt: _____________________________

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek, vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára
 3. szolgáltatott terméknek,
 4. megrendelőnek nincsen elállási joga abban az esetben, ha a termék kifejezetten a vásárló egyedi kéréséinek megfelelően készült el. (pl.: egyedileg pontos méretre gyártott napvitorla)

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban
biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. (depóba történő szállítás, TOF SHOP, PICK -PACK PONT)

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása


Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben nem teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, de a termék nem érkezik meg 14 nap lejárta előtt!


A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése


A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.


Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért


A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   (pl. egyedileg gyártott napvitorla, oszlopzat, keretrendszer)
  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  14. olyan esetekben, mikor telefonbeszélgetések, vagy e-mail váltások során bebizonyosodik, hogy a napvitorla rögzítése nem a megfelelő módon, nem a megfelelő erősséggel történik.
   (pl. gumipókkal, vagy spaniferrel történő rögzítés) 

   

  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

  A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.


  Kellékszavatosság


  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


  Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


  Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.


  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?


  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


  Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


  Termékszavatosság


  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?


  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?


  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?


  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


  Jótállás


  Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?


  Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.


  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?


  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!


  Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?


  Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


  Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Letölthető dokumentumok

  Az alábbiakban a letöltés gombra kattintva letöltheti a minta dokumentumokat, melyek segítenek az esetleges problémákat, elállásokat számunkra, az eladók felé bejelenteni. 

  Elállási nyilatkozat - minta  Letöltés
  Garancia bejelnetés - minta Letöltés
  Webáruház készítés